• ביקור ממלזיה בכדי לראות את מערכת הממשל של קוריאה

 • 2016 צוות נפאל שהשתתף בקונגרס הבינלאומי של רוטרי

 • קבוצת תמריצים ממרוקו

 • סיור קבוצות סטודנטים ממלזיה

 • ביקור בכנס אדריכלות מצרפת

 • חלון ראווה לסינגר פאנקלוב של מלזיה

 • ארוחת גאלה ובניית צוות

 • בדיקה תעשייתית של וולוו

 • מחקר שדה ממקסיקו על מערכת החינוך המובנית היטב של קוריאה

 • סיור דרבון

 • משפחת מלוכה מסעודיה

 • אירוע COP 12 מאורגן על ידי האו"ם