घटनाक्रम लोड

जून 2020 को घटनाक्रम

घटनाक्रम खोजी र दृश्य नेविगेशन

घटना दृष्य नेभिगेसन

कार्यक्रमहरूको क्यालेन्डर

कार्यक्रमहरूको क्यालेन्डर
आइतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बिहीबार शुक्रवार शनिवार
31

सियोल बिराला शो २०२०

PSI 2020 - फ्यूजन उपकरणहरुमा प्लाज्मा सतह अन्तर्क्रिया मा 24 औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

1

PSI 2020 - फ्यूजन उपकरणहरुमा प्लाज्मा सतह अन्तर्क्रिया मा 24 औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

चौथो GSS २०२० [विश्वव्यापी मृदा सुरक्षा सम्मेलन]

2

PSI 2020 - फ्यूजन उपकरणहरुमा प्लाज्मा सतह अन्तर्क्रिया मा 24 औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

चौथो GSS २०२० [विश्वव्यापी मृदा सुरक्षा सम्मेलन]

3

PSI 2020 - फ्यूजन उपकरणहरुमा प्लाज्मा सतह अन्तर्क्रिया मा 24 औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

चौथो GSS २०२० [विश्वव्यापी मृदा सुरक्षा सम्मेलन]

4

PSI 2020 - फ्यूजन उपकरणहरुमा प्लाज्मा सतह अन्तर्क्रिया मा 24 औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

चौथो GSS २०२० [विश्वव्यापी मृदा सुरक्षा सम्मेलन]

5

PSI 2020 - फ्यूजन उपकरणहरुमा प्लाज्मा सतह अन्तर्क्रिया मा 24 औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

SIDEX २०२० [सियोल अन्तर्राष्ट्रिय दन्त प्रदर्शनी र वैज्ञानिक] कांग्रेस

GOCAF २०२०

6

SIDEX २०२० [सियोल अन्तर्राष्ट्रिय दन्त प्रदर्शनी र वैज्ञानिक] कांग्रेस

GOCAF २०२०

२०२० कोरिया भाडा कार्यक्रम

7

SIDEX २०२० [सियोल अन्तर्राष्ट्रिय दन्त प्रदर्शनी र वैज्ञानिक] कांग्रेस

GOCAF २०२०

२०२० कोरिया भाडा कार्यक्रम

8

२०२० कोरिया भाडा कार्यक्रम

२० औं WCNDT २०२० [विनाशकारी परीक्षणमा विश्व सम्मेलन]

9

२०२० कोरिया भाडा कार्यक्रम

२० औं WCNDT २०२० [विनाशकारी परीक्षणमा विश्व सम्मेलन]

10

२० औं WCNDT २०२० [विनाशकारी परीक्षणमा विश्व सम्मेलन]

कोरिया मिसा एक्सपो

11

२० औं WCNDT २०२० [विनाशकारी परीक्षणमा विश्व सम्मेलन]

कोरिया मिसा एक्सपो

चिया विश्व महोत्सव २०२०

12

२० औं WCNDT २०२० [विनाशकारी परीक्षणमा विश्व सम्मेलन]

कोरिया मिसा एक्सपो

चिया विश्व महोत्सव २०२०

13

चिया विश्व महोत्सव २०२०

SIWSE २०२० [सियोल अन्तर्राष्ट्रिय वाइन र आत्मा एक्स्पो]

14

चिया विश्व महोत्सव २०२०

SIWSE २०२० [सियोल अन्तर्राष्ट्रिय वाइन र आत्मा एक्स्पो]

15
16
17

ENVEX २०२० [पर्यावरण प्रविधि र हरित उर्जामा ND२ औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी]

18

ENVEX २०२० [पर्यावरण प्रविधि र हरित उर्जामा ND२ औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी]

एओसीसी २०२० [क्रोन र कोलाइटिसका लागि एसियाली संगठनको 2020th औं वार्षिक बैठक]

Foodservice मेला २०२०

19

ENVEX २०२० [पर्यावरण प्रविधि र हरित उर्जामा ND२ औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी]

एओसीसी २०२० [क्रोन र कोलाइटिसका लागि एसियाली संगठनको 2020th औं वार्षिक बैठक]

Foodservice मेला २०२०

20

एओसीसी २०२० [क्रोन र कोलाइटिसका लागि एसियाली संगठनको 2020th औं वार्षिक बैठक]

Foodservice मेला २०२०

21

IFORS २०२० [अपरेशनल रिसर्च सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय संघको सम्मेलन]

22

IFORS २०२० [अपरेशनल रिसर्च सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय संघको सम्मेलन]

23

IFORS २०२० [अपरेशनल रिसर्च सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय संघको सम्मेलन]

24

IFORS २०२० [अपरेशनल रिसर्च सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय संघको सम्मेलन]

25

IFORS २०२० [अपरेशनल रिसर्च सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय संघको सम्मेलन]

२०२० एशियाईएफएल [विदेशी भाषाको रूपमा अंग्रेजी शिक्षकहरूको एसियाली संघ] अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

IGF 2020 [आयात सामान मेला]

26

IFORS २०२० [अपरेशनल रिसर्च सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय संघको सम्मेलन]

२०२० एशियाईएफएल [विदेशी भाषाको रूपमा अंग्रेजी शिक्षकहरूको एसियाली संघ] अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

IGF 2020 [आयात सामान मेला]

27

२०२० एशियाईएफएल [विदेशी भाषाको रूपमा अंग्रेजी शिक्षकहरूको एसियाली संघ] अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

IGF 2020 [आयात सामान मेला]

28

AOGS २०२० [एशिया ओशिनिया जियोसियन्स सोसाइटी वार्षिक बैठक]

29

AOGS २०२० [एशिया ओशिनिया जियोसियन्स सोसाइटी वार्षिक बैठक]

KMB २०२० [माइक्रोबायोलजी र बायोटेक्नोलजीका लागि कोरियाली समाज]

प्लेटन २०२० [प्लेटफार्म टेक्नोलोजी र सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन]

30

AOGS २०२० [एशिया ओशिनिया जियोसियन्स सोसाइटी वार्षिक बैठक]

KMB २०२० [माइक्रोबायोलजी र बायोटेक्नोलजीका लागि कोरियाली समाज]

प्लेटन २०२० [प्लेटफार्म टेक्नोलोजी र सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन]

1

AOGS २०२० [एशिया ओशिनिया जियोसियन्स सोसाइटी वार्षिक बैठक]

KMB २०२० [माइक्रोबायोलजी र बायोटेक्नोलजीका लागि कोरियाली समाज]

प्लेटन २०२० [प्लेटफार्म टेक्नोलोजी र सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन]

2

AOGS २०२० [एशिया ओशिनिया जियोसियन्स सोसाइटी वार्षिक बैठक]

स्मार्ट टेक कोरिया २०२०

3

AOGS २०२० [एशिया ओशिनिया जियोसियन्स सोसाइटी वार्षिक बैठक]

स्मार्ट टेक कोरिया २०२०

4

AOGS २०२० [एशिया ओशिनिया जियोसियन्स सोसाइटी वार्षिक बैठक]

+ निर्यात कार्यक्रमहरू