კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Etourism co., Ltd ('Etourism', 'Etour''we', 'us', 'ჩვენი') ვალდებულია დაიცვას და პატივი სცეს თქვენს პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობას და დაიცვას მონაცემთა დაცვის პრინციპები და დებულებები პერსონალური მონაცემების შესაბამისად (კონფიდენციალურობა) განკარგულება ("განკარგულება").
ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ, დავამუშავოთ, გამოვიყენოთ და გავამჟღავნოთ თქვენი ინფორმაცია ამ ვებსაიტის (ამ 'ვებსაიტის') გამოყენებისა და Etourism- ის მიერ ამ ვებგვერდის (”სერვისების”) მიერ შემოთავაზებული სერვისების შესახებ. ამ და კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებისას "თქვენ" და "თქვენი" მოიცავს ნებისმიერ პირს, ვინც შედის ამ ვებ – გვერდზე ან იყენებს სერვისებს.
ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს იმ საფუძვლებსა და პირობებს, რომლებთანაც Etourism აგროვებს, ამუშავებს, იყენებს ან / და გაამჟღავნებს თქვენს მიერ მიღებულ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ მიიღებთ ამ ვებსაიტს ან / და გამოიყენებთ მომსახურებებს. ასეთი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს პირად ინფორმაციას, რომელიც უკავშირდება ან უკავშირდება კონკრეტულ ინდივიდს, მაგალითად, სახელს, საცხოვრებელ მისამართს, ტელეფონის ნომერს და ელ.ფოსტის მისამართს ("პირადი ინფორმაცია").
გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხეთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ამ ვებსაიტის მონახულებით თქვენ თანხმდებით გეგმავთ თქვენი პირადი ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებას, გამოყენებას და გამჟღავნებას, როგორც ეს მოცემულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

პირობების სფერო

Etourism იტოვებს უფლებას განაახლოს, შეცვალოს ან შეცვალოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის პირობები წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ხოლო ამ ვებსაიტზე თქვენი სერვისის გაგრძელება ან სერვისების გამოყენება ნიშნავს თქვენი განახლებული, შეცვლილი ან შეცვლილი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიღებას. თუ არ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ყველა პირობებსა და პირობებს ან / და მასში შემდგომი განახლებები, დამატებები ან ცვლილებები, უნდა შეწყვიტოთ წვდომა ამ ვებგვერდისა და სერვისების გამოყენებით.
შესაბამისად, გთხოვთ, ეწვიოთ ამ გვერდს, თუ გსურთ წვდომა და დაათვალიეროთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიმდინარე ვერსია.

ინფორმაციის შეგროვება

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ თქვენს შესახებ პირადი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ მოგვმართეთ ამ ვებსაიტის გამოყენებისას და ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ამ ვებსაიტს, მათ შორის თქვენი მომხმარებლის ანგარიშის გახსნისას, ეწვიეთ ამ ვებსაიტს, ან გააკეთეთ დათქმები ნებისმიერი დანიშნულებისამებრ სერვისის ან გამოყენებისთვის. მომსახურება.

1) თქვენი მომხმარებლის ანგარიშის გახსნა
როდესაც თქვენ გახსნით ჩვენთან მომხმარებლის ანგარიშს ან შეცვალეთ თქვენი მომხმარებლის ანგარიშის ნებისმიერი ინფორმაცია, ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელ.ფოსტის მისამართი, მომხმარებლის სახელი, პაროლი და ტელეფონის ნომერი.

2) დაჯავშნის გაკეთება მომსახურებისთვის ან სერვისების გამოყენებით.

(ა) ამ საიტის მონახულებისას, გააკეთეთ დაჯავშნა ნებისმიერი განზრახული სერვისით ან გამოიყენეთ სერვისები, ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ და გადაამუშავოთ გარკვეული ინფორმაცია (რომელიც შეიძლება შეიცავდეს თქვენს პირად ინფორმაციას ან შეიძლება შეიცავდეს პირად იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას, მაგრამ მაინც უკავშირდება თქვენს პირად ინფორმაციას). მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან: მიმოწერა (თუ ელექტრონული ფოსტით, მყისიერი ან პირადი შეტყობინებით, ან სხვაგვარად) თქვენსა და ჩვენს შორის.

(ბ) ამ საიტის თქვენი გამოყენების დეტალები (მათ შორის, ტრეფიკის მონაცემები, ადგილმდებარეობის მონაცემები და მომხმარებლის სესიების ხანგრძლივობა).

გ) კავშირი და პასუხები Eturism– ის მიერ ჩატარებულ კვლევებზე, რომელიც ეხება სერვისებს, რომლებიც შეიძლება გამოქვეყნდეს, მიმოქცევაში ან განაწილებულიყო ეთურიზმის მიერ.

დ) ჩვენს სერვერზე ავტომატურად შეგროვებული და ინახება ინფორმაცია ამ ვებ – გვერდის გამოყენებით ან შესასვლელად (თქვენი მომხმარებლის ანგარიშის შესვლის სახელისა და პაროლის ჩათვლით, თქვენი კომპიუტერების ინტერნეტ – პროტოკოლის (IP) მისამართის, ბრაუზერის ტიპის, ბრაუზერის ინფორმაციის, ეწვია გვერდების ჩათვლით, წინა ან შემდგომი საიტები ეწვია).

ინფორმაციის შენახვა

თქვენს მიერ შეგროვილი პირადი ინფორმაცია და სხვა მონაცემები შეიძლება ჩვენს სერვერებზე გადავიდეს, დამუშავდეს და შეინახოს.
ეტურიზმი გამოიყენებს გონივრულ ძალისხმევას სათანადო ფიზიკური, ელექტრონული და ორგანიზაციული პროცედურების შესანარჩუნებლად, რათა უზრუნველყოთ თქვენი პირადი ინფორმაციის და სხვა მონაცემების დაცვა დაცული და დაცული იყოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად, და დაიცვას ასეთი მონაცემები დაუშვებელი წვდომისაგან ან უნებართვო შეცვლის, გამჟღავნების ან მონაცემების განადგურება.
თქვენი ინფორმაციის მიღების შემდეგ, ჩვენ გამოვიყენებთ მკაცრ პროცედურებს და უსაფრთხოების მახასიათებლებს, რათა შევეცადოთ თავიდან აიცილოთ არასანქცირებული წვდომა. Etourism არ იძლევა რაიმე წარმომადგენლობით, გარანტიით ან ვალდებულებით, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია იქნება მუდმივად უსაფრთხო და რამდენადაც ეტურიზმი შეასრულებს თავის ნაკისრ ვალდებულებებს არავითარ გარემოებებში არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი Etourism ნებისმიერი ზარალის, ზარალის, ხარჯებისა და ხარჯებისთვის თქვენ შეიძლება განიცადოთ ან განიცადოთ თქვენი პირადი ინფორმაციის უნებართვო წვდომა ან გამოყენება.
ყველა საგადახდო გარიგება, რომელიც ჩვენს მიერ არჩეულ მესამე მხარის პროვაიდერის მიერ განხორციელდა, გადამუშავების სერვისები (PayPal) დაშიფრული იქნება დაშიფვრის ონლაინ ტექნოლოგიის გამოყენებით. თქვენ ევალებათ თქვენი არჩეული პაროლის კონფიდენციალურობის დაცვა და არ დაგავიწყდათ პაროლი რომელიმე მესამე მხარისთვის.

ინფორმაციის გამოყენება

ეტურიზმი არ გაყიდის ან ქირავდება თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე პირებისთვის.
Etourism გამოიყენებს ამ ვებგვერდის მეშვეობით შეგროვებულ პერსონალურ ინფორმაციას და სხვა მონაცემებს, თქვენი სერვისის ანგარიშის შესაქმნელად სერვისების შესყიდვისას, მოგაწვდით სერვისებს, მუდმივად გააუმჯობესებთ ამ ვებსაიტსა და სერვისებს და დაგიკავშირდებით სერვისებთან დაკავშირებით. .
თქვენი პერსონალური ინფორმაციის ან სხვა მონაცემების გამოყენების მიზანია სწრაფი შეძენის მოთხოვნის მიღწევა, უკეთესი მომხმარებლის მხარდაჭერა და ახალი სერვისებისა და სპეციალური შეთავაზებების დროული შეცნობა.

ინფორმაციის გახსნა

ჩვენ შეიძლება დროდადრო გავუზიაროთ და გავამჟღავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია და სხვა მონაცემები მესამე პირებისთვის, რომელთა ნაწილი შეიძლება იყოს თქვენი ქვეყნის გარეთ. გარემოებები, რომლის დროსაც მოხდება ამგვარი გაზიარება და გამჟღავნება, შეზღუდვის გარეშე შეიძლება შეიცავდეს შემდეგს:

1) თქვენი ჯავშნის წარმატებით დასრულების ან ჩვენი გამოყენების წესების სხვაგვარად განხორციელებისთვის.

2) თუ თქვენ ხართ სტუმარი, შესაბამის ოპერატორთან დაკავშირებით იმ სერვისებთან დაკავშირებით, რომელზეც თქვენ გააკეთეთ დაჯავშნა, ან აპირებთ დათქმების გაკეთებას.

3) თუ თქვენ ოპერატორი ხართ, ნებისმიერი ვიზიტორი ნებისმიერი სერვისისთვის, რომელსაც გთავაზობთ.

4) ჩვენი მესამე მხარის სერვისის მიმწოდებლებს (მათ შორის Google Analytics- ს ჩათვლით), რომელიც ჩვენ ჩვენი სახელით გარკვეული სერვისების შესრულებისთვის ვმუშაობთ, როგორებიცაა ვებ ჰოსტინგის მომსახურება, მონაცემთა ანალიზი, მარკეტინგი, ბაზრის შესწავლა და სხვაგვარად რომ მოგაწოდოთ მომხმარებლების მომსახურება.

5) თუ ნებისმიერი მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სასამართლოს ბრძანებით ან რომელიმე სამთავრობო ორგანოს მოთხოვნით გააკეთოს ასეთი გამჟღავნება.

6) ჩვენს მრჩეველებს, სააგენტოებს ან დაინტერესებულ სხვა მხარეებს ეტურიზმის უფლებებისა და საკუთრების დასაცავად.

7) სხვა შემთხვევაში, ნებისმიერი მესამე მხარისათვის წინასწარი წერილობითი თანხმობით.

ამ ვებ – გვერდზე შეიძლება იყოს ბმულები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ საიტების დატოვება ან / და სხვა მესამე ვებსაიტებზე გადაყვანა. თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მიაწოდებთ ამ მესამე მხარის ვებსაიტებს, არ ექვემდებარება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, ხოლო ეტურიზმი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზარალისთვის, ზიანის ანაზღაურებაზე, ხარჯებზე ან ხარჯებზე, რომლებიც შეიძლება განიცადოს ან გაითვალისწინოს იმასთან დაკავშირებით, რომელიც უზრუნველყოფს ან აკეთებს. ხელმისაწვდომი პერსონალური ინფორმაცია ან სხვა მონაცემები მესამე მხარის ვებსაიტებზე.

მონაცემთა წვდომა და კორექტირება

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა და შეასწოროთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ამ ვებსაიტის საშუალებით, ან გააკეთოთ თქვენი მონაცემების წვდომა ან შესწორების მოთხოვნა თქვენი მოთხოვნის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნით management@koreaetour.com. მონაცემთა დაშვების ან შესწორების მოთხოვნის დამუშავებისას, ჩვენ უფლება გვაქვს შეამოწმოს მოთხოვნის ვინაობა, რომ უზრუნველყოს, რომ იგი არის ის პირი, რომელსაც უფლება აქვს მონაცემთა დაშვების ან კორექტირების მოთხოვნის გაკეთება. მონაცემთა დაცვის ჟურნალი ინახება ისე, როგორც ეს ბრძანებულია დადგენილებით.

ინტერაქციები

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ელექტრონულ ფოსტაზე management@koreaetour.com.

ბოლოს განახლდა ივნისში 13th, 2018

ელექტრონული კომერციის გარიგების გამოყენების პირობები

თავი 1. Ზოგადი პირობები

სტატია 1. დანიშნულება

ელექტრონული ფინანსური გარიგებების ელექტრონული ფინანსური გარიგებების კომპანია, Etourism co. com / შემდგომში "ვებსაიტზე", რომელსაც ოპერირებს კომპანია Etourism co., შპს "კომპანია").

სტატია 2. განმარტებები

ამ პირობებსა და პირობებში გამოყენებულ შემდეგი ტერმინებს შემდეგი მნიშვნელობები აქვთ.

1. „ელექტრონული ფინანსური გარიგება“ ან „EFT“ ნიშნავს ნებისმიერი გარიგებას, როდესაც კომპანია უზრუნველყოფს ელექტრონულ ფინანსურ მომსახურებას ელექტრონული მოწყობილობების საშუალებით, რომელსაც მომხმარებლები იყენებენ ავტომატიზირებულად, კომპანიის პირის თანამშრომლებთან პირადად პირისპირ ან პირდაპირ კომუნიკაციის გარეშე.

2. "ელექტრონული გადახდის გარიგება" ან "EPT" ნიშნავს ელექტრონულ ფინანსურ გარიგებას, სადაც პირი, რომელიც გადახდის ვალდებულებას ახდენს ("გადამხდელი") საშუალებას აძლევს კომპანიას გამოიყენოს ელექტრონული გადახდის მეთოდი და თანხის გადაცემა პირზე, რომელიც იღებს გადახდის ("გადამხდელი"). .

3. "ელექტრონული მოწყობილობა" ნიშნავს მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ელექტრონული გადაცემის ან დამუშავების ელექტრონული ფინანსური გარიგების შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ავტომატური ფულადი დისპენსერი, ავტომატური გამავრცელებელი მანქანა, გადახდის ტერმინალი, კომპიუტერი, ტელეფონი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც ელექტრონულად გადასცემს ან ამუშავებს ინფორმაციას.

4. "წვდომის მედია" ნიშნავს საშუალებებს ან ინფორმაციას, რომელიც გამოიყენება EFT- სთვის გარიგების ინსტრუქციისთვის, ან გარიგების დეტალების სიზუსტის და სისწორეების უზრუნველსაყოფად, და მოცემულია ელექტრონული ფინანსური გარიგების აქტის 2 პუნქტის 10 მუხლში, მათ შორის, ელექტრონული ბარათების ან ექვივალენტური ელექტრონული მონაცემების (მათ შორის საკრედიტო ბარათის შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით). ), სერთიფიკატი ციფრული ხელმოწერის აქტის შესაბამისად, საფინანსო ინსტიტუტებში ან ელექტრონულ ფინანსურ ბიზნესში რეგისტრირებული მომხმარებლის ნომერი, მომხმარებლის ბიო ინფორმაცია ან პაროლები, რომლებიც საჭიროა ამგვარი საშუალებების ან ინფორმაციის გამოყენებისთვის.

5. "მომხმარებლის ნომერი" ნიშნავს მომხმარებლისა მიერ შერჩეულ და დამტკიცებულ ციფრებისა და სიმბოლოების ნებისმიერ კომბინაციას კომპანიის მიერ ამ მომხმარებლის მიერ იდენტიფიცირებისა და მომსახურების გამოყენების მიზნით.

6. "პაროლი" ნიშნავს მომხმარებლისა მიერ შერჩეული და დამტკიცებული რიცხვების და სიმბოლოების ნებისმიერი კომბინაციას კომპანიის მიერ ამ მომხმარებლის მიერ იდენტიფიცირებისა და მომხმარებლის ინფორმაციის დაცვის მიზნით.

7. „გარიგების ინსტრუქცია“ ნიშნავს მომხმარებლის ინსტრუქციას ფინანსური ინსტიტუტის ან ელექტრონული ფინანსური კომპანიისთვის, რომ EFT დამუშავდეს EFT ხელშეკრულების შესაბამისად.

8. "შეცდომა" ნიშნავს ნებისმიერ შემთხვევას, როდესაც EFT არ გაკეთებულა მომხმარებლის გარიგების ინსტრუქციის ან ETF შეთანხმების შესაბამისად, მომხმარებლის მიზანმიმართული ან დაუდევარი მოქმედების გარეშე.

9. თუ ამ მუხლით ან ამ პირობების სხვა მუხლებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ყველა პირობა რეგულირდება შესაბამისი კანონებით, როგორიცაა ელექტრონული ფინანსური გარიგების შესახებ კანონი.

სტატია 3. წესებისა და პირობების პრეზენტაცია და დამატებები

1. კომპანია ამ პირობებსა და პირობებს აგზავნის საიტზე, სანამ მომხმარებელი გააკეთებს EFT- ს, რათა მომხმარებელმა შეძლოს შეამოწმოს ამ წესებისა და პირობების მატერიალური ნაწილები.

2. კომპანია, მომხმარებლის თხოვნით, მომხმარებელს განაწილებს (მათ შორის ელ.ფოსტით გადაცემას) ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით მომხმარებლისთვის დარიგებას ამ პირობებისა და პირობების ასლს.

3. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია შეცვლის ამ პირობებსა და პირობებს, კომპანია აცნობებს მომხმარებლებს ამგვარი შესწორებული პირობებისა და პირობების გამოქვეყნების გზით, ეკრანზე, სადაც შედის ფინანსური გარიგების შესახებ ინფორმაცია და კომპანიის ვებსაიტებზე, განთავსებული ამგვარი შესწორებული პირობებისა და პირობების შესახებ. .

სტატია 4. კომპანიის პასუხისმგებლობა

1. კომპანია პასუხისმგებელია მომხმარებლისთვის მიყენებული ზიანის ან ზარალისათვის, რომელიც გამოწვეულია მისასვლელი მედიის ფალსიფიკაციით ან გაყალბებით გამოწვეული უბედური შემთხვევებით (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია არის შესასვლელი მედიის გამცემი, მომხმარებელი ან ადმინისტრატორი) ან ელექტრონულად გადაცემისას ან ხელშეკრულების ან გარიგების ინსტრუქციის შესრულების დამუშავება.

2. მიუხედავად ზემოთ მოყვანილი წინა ნაწილისა, კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლისთვის ზიანის ან ზარალისთვის შემდეგ შემთხვევებში:

ა. ზიანი ან ზარალი მიყენებულ იქნა მომხმარებლის მიერ წვდომის საშუალებების გაყალბების ან ფალსიფიკაციის გამო, რომელთა კომპანია არ არის გამცემი.

B. მომხმარებელი სარგებელს ანიჭებს მესამე მხარეს, ან იყენებს უსაფრთხოებას, Access Media- ს, ან გადასცემს ან ითვალისწინებს მის Access Media- ს, ან მან გაამჟღავნა ან უგულებელყო მისი Access Media, მიუხედავად იმისა, რომ მან იცოდა ან უნდა იცოდა ეს მესამე პირს შეუძლია EFT გააკეთოს მომხმარებლის წვდომის მედიის ავტორიზაციის გარეშე.

C. მიუხედავად მომხმარებლის გარიგების ინსტრუქციისა, კომპანია არ არის პასუხისმგებელი რაიმე სახის შეფერხების ან დამუშავების შეუსრულებლობისთვის EFT სერვისის მიერ ფორსმაჟორული მოვლენის შემთხვევაში, როგორიცაა ბუნებრივი კატასტროფები, ხანძარი, ხანძარი, ქსელის ჩარევა ან კომპანიის კონტროლის მიღმა სხვა ღონისძიებები. ; იმ პირობით, რომ კომპანიამ მომხმარებელს შეატყობინა ასეთი შეფერხების ან შეცდომის მიზეზების შესახებ (მათ შორის, მომხმარებლის მიერ ფინანსური ინსტიტუტის ან გადახდის საშუალების გამცემის ან ონლაინ დისტრიბუტორების შესახებ შეტყობინების შესახებ).

3. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია დროებით შეაჩერებს EFT სერვისს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო მოწყობილობების ან ობიექტების შენარჩუნების ან შეცვლისთვის, იგი აცნობებს მომხმარებლებს ამგვარი შეფერხების პერიოდისა და ამის მიზეზების შესახებ, თავის ვებ – გვერდზე.

სტატია 5. დავის გადაწყვეტა და მედიაცია

1. მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს დავის გადაწყვეტა, როგორიცაა ზიანის შესახებ პრეტენზია, EFT- სთან დაკავშირებული მოსაზრებები და პრეტენზიები აცნობოს პასუხისმგებელ პირს და დავის გადაწყვეტის მენეჯერს, რომელიც მითითებულია კომპანიის ვებსაიტის მთავარ გვერდზე.

2. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი კომპანიას მიმართავს ამგვარი დავების გადასაჭრელად, კომპანია ვალდებულია აცნობოს მომხმარებელს მისი დავის გამოძიების ან გადაწყვეტის შესახებ თხუთმეტი (15) დღის განმავლობაში.

3. თუ მომხმარებელი ეწინააღმდეგება კომპანიის დავის გადაწყვეტის შედეგს, მას შეუძლია მოითხოვოს დავის შუამდგომლობა ფინანსური სამეთვალყურეო სამსახურის საფინანსო დავების შუამავლობის კომიტეტისთვის ან ფინანსური მომსახურების კომისიის შექმნის შესახებ კანონის 51 მუხლის შესაბამისად. კორეის მომხმარებელთა სააგენტოს კომისია მომხმარებელთა შესახებ ჩარჩო-აქტის 31 პუნქტის 1 მუხლის შესაბამისად, კომპანიის EFT მომსახურების გამოყენებასთან დაკავშირებით

სტატია 6. (კომპანიის უსაფრთხოების მოვალეობა)

EFT– ების უსაფრთხოების და საიმედოობის უზრუნველსაყოფად, კომპანია აკმაყოფილებს ფინანსური სამეთვალყურეო კომისიის მიერ დადგენილ სტანდარტებს IT და ელექტრონულ ფინანსურ ბიზნესთან მიმართებაში, როგორიცაა ადამიანური რესურსები, ობიექტები, ელექტრონული გადაცემის ან დამუშავების ელექტრონული მოწყობილობები.

სტატია 7. (წესები გარდა პირობებისა და პირობებისა)

ნებისმიერი საკითხი, რომელიც არ არის მოცემული (ტერმინის განმარტებით) რეგულირდება მომხმარებელთა უფლებებთან დაკავშირებული კანონებით, მაგალითად, ელექტრონული ფინანსური გარიგების შესახებ, კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ ელექტრონულ კომერციებში, ა.შ., ელექტრონული კომერციის შესახებ კანონი და სპეციალური საკრედიტო ფინანსური ბიზნესი. იმოქმედეთ და ცალკე პირობები.

სტატია 8. იურისდიქცია

კომპანიასა და მომხმარებლებს შორის ნებისმიერი დავა წარედგინება შესაბამის იურისდიქციას სამოქალაქო საპროცესო კანონის შესაბამისად.

თავი 2. გადახდა

სტატია 9. განმარტება

”PayPal” არის ელექტრონული კომერციის (ელექტრონული კომერციის) კომპანია, რომელიც ხელს უწყობს მხარეთა შორის გადახდებს ფულადი სახსრების გადარიცხვების გზით. PayPal მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შექმნან ანგარიში მის ვებგვერდზე, რომელიც უკავშირდება მომხმარებლის საკრედიტო ბარათს ან საგამოფენო ანგარიშს.

სტატია 10. დაცვა

1. კომპანია იყენებს PayPal- ს, ამ ვებსაიტის საშუალებით დამუშავებული გადახდების უსაფრთხოების მაღალი დონის უზრუნველსაყოფად. PayPal უზრუნველყოფს მომხმარებლის უსაფრთხოებას ქსელის საბანკო ინფორმაციის გადაცემისას კავშირის დაშიფვრასთან და მომხმარებლის ფინანსური მონაცემების დაცვით შეკვეთისა და გადახდის პროცესში.

2. თუ უსაფრთხოების განყოფილება ეჭვობს თაღლითობაში, კომპანიას უფლება აქვს გააუქმოს გარიგება უსაფრთხოების მიზეზების გამო. უმეტეს შემთხვევაში, მომხმარებლები ეცნობებიან ავტორიზაციის ან თაღლითობის საკითხებს, სანამ მომხმარებლები შეამოწმებენ შემოწმების პროცესს.

3. ვებგვერდიდან შეკვეთები შეიძლება გადაიხადოთ საკრედიტო ბარათის, სადებეტო ბარათის ან PayPal- ის გამოყენებით. მომხმარებელთა საკრედიტო ბარათის მონაცემები მხოლოდ უსაფრთხოდ ეგზავნება PayPal- ს და არ ჩანს კომპანია. PayPal- ის უსაფრთხოების დეტალებისთვის იხილეთ www.paypal.com/security.

სტატია 11. ანაზღაურება

კომპანია Paypal- ის ანაზღაურების სისტემის მიხედვით ანაზღაურებს იმ მომხმარებლებს, რომლებიც შეესაბამება კომპანიის გაუქმების პოლიტიკას. თანხა უნდა დაუბრუნდეს მომხმარებლის PayPal ბალანსს ან მომხმარებლის საკრედიტო ბარათზე. დროებითი შენახვა: თუ მომხმარებლის დაბრუნების სტატუსი "დაცულია", ეს ნიშნავს, რომ გარიგების დაბრუნება დაბრუნდა მანამდე, სანამ იგი გაასუფთავებს მომხმარებლის ბანკს. ამ პროცესის დასრულებას 3– დან 5 სამუშაო დღე სჭირდება, ხოლო ამ პროცესის დასრულებისთანავე ანაზღაურდება მომხმარებლის ბალანსზე.
დამატებითი დებულებები

თავი 1. (ეფექტური თარიღი)
ეს შეთანხმება ძალაში შევა 13, 2018 ივნისს.

თავი 2. (ეფექტური თარიღი)
ეს შეთანხმება ძალაში შევა 13, 2018 ივნისს.