מדיניות הפרטיות

Etourism co., Ltd ('אטוריזם', 'אטור'אנו', 'אנחנו', 'שלנו') מחויבת להגן ולכבד את פרטיות המידע האישי שלך, ולציית לעקרונות והוראות הגנת המידע תחת המידע האישי (פרטיות) פקודה ('הפקודה').
אנו עשויים לאסוף, לעבד, להשתמש ולחשוף את המידע שלך בעת השימוש באתר זה ('אתר' זה) ובשירותים המוצעים על ידי אטוריזם באמצעות אתר זה ('השירותים'). 'אתה' ו- 'שלך' כשמשתמשים במדיניות פרטיות זו כולל כל אדם שניגש לאתר זה או שמשתמש בשירותים.
מדיניות פרטיות זו מפרטת את הבסיס והתנאים עליהם אוספת אתוריזם, מעבדת, משתמשת ו / או חושפת את המידע שלך המתקבל ממך כשאתה ניגש לאתר זה ו / או משתמש בשירותים. מידע כזה עשוי לכלול מידע אישי הקשור לאדם ספציפי או מקושר אליו כגון שם, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת דוא"ל ('מידע אישי').
אנא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון. בביקור באתר זה אתה מסכים לאיסוף, עיבוד, שימוש וחשיפת המידע האישי שלך כמפורט במדיניות פרטיות זו.

היקף התנאים

Etourism שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לתקן או לשנות את תנאי מדיניות פרטיות זו או כל חלק ממנה ללא הודעה מוקדמת, והמשך הגישה שלך לאתר זה או שימוש בשירותים מסמנת את הסכמתך למדיניות הפרטיות המעודכנת, המתוקנת או ששונתה. אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות במדיניות פרטיות זו ו / או לכל עדכונים, תיקונים או שינויים שלאחר מכן, עליך להפסיק לגשת לאתר זה ולשירותים או להשתמש בו בדרך אחרת.
בהתאם, אנא בקר בדף זה אם ברצונך לגשת ולצפות בגרסה הנוכחית של מדיניות פרטיות זו.

איסוף המידע

אנו עשויים לאסוף מידע אישי אודותיך שאתה מספק לנו במהלך השימוש באתר זה ומידע על אופן השימוש באתר זה כולל בעת פתיחת חשבון המשתמש שלך ('חשבון משתמש'), בקר באתר זה או מבצע הזמנות עבור כל שירותים המיועדים לך או באמצעות השירותים.

1) פתיחת חשבון המשתמש שלך
כשאתה פותח איתנו חשבון משתמש או מתקן מידע כלשהו מחשבון המשתמש שלך, אנו עשויים לאסוף את המידע האישי שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל, שם המשתמש, הסיסמה ומספר הטלפון שלך.

2) ביצוע הזמנות לשירותים או שימוש בשירותים.

(א) כשאתה מבקר באתר זה, הזמנת שירותים כלשהם המיועדים לך או עושה שימוש בשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע מסוים (אשר עשוי להכיל את המידע האישי שלך או שעשוי להכיל מידע שאינו ניתן לזיהוי אישי אך עם זאת מקושר למידע האישי שלך) לרבות אך לא מוגבלת לאלה המפורטות להלן: העתקי התכתבויות (בין אם באמצעות דואר אלקטרוני, מסרים מיידיים או אישיים או אחרת) בינך לביננו.

(ב) פרטי השימוש שלך באתר זה (כולל נתוני תנועה, נתוני מיקום ואורך פעילויות באתר).

(ג) משוב ותגובות על סקרים שנערכו על ידי אטוריזם ביחס לשירותים אשר עשויים להתפרסם, להפיץ או להפיץ על ידי אטוריזם.

(ד) מידע שנאסף ונשמר אוטומטית בשרת שלנו באמצעות או גישה לאתר זה (כולל שם הכניסה והסיסמה של חשבון המשתמש שלך, כתובת ה- IP של מחשבי המחשב שלך, סוג הדפדפן, מידע על הדפדפן, העמודים שבהם ביקרת, אתרים קודמים או לאחר מכן ביקרו).

אחסון מידע

המידע האישי ונתונים אחרים שאנו אוספים ממך עשויים להיות מועברים, מעובדים ומאוחסנים בשרתים שלנו.
חברת אטוריזם תשתמש במאמצים סבירים לשמירה על נהלים פיזיים, אלקטרוניים וארגוניים מתאימים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך ונתונים אחרים יטופלו בצורה מאובטחת ובהתאם למדיניות פרטיות זו, וכדי להגן על נתונים כאלה מפני גישה לא מורשית או שינוי, אי גילוי או אי-אישור הרס נתונים.
לאחר שנקבל את המידע שלך, אנו נשתמש בהליכים קפדניים ובמאפייני אבטחה כדי לנסות למנוע גישה לא מורשית. חברת אטוריזם אינה נותנת כל מצג, אחריות או התחייבות כי המידע האישי שתמסור לנו יהיה מאובטח בכל עת, ובמידה שאטוריזם מילא את התחייבויותיו בשום פנים ואופן, אטוריזם לא תהיה אחראית להפסדים, נזקים, עלויות והוצאות. אשר אתה עלול לסבול או להיגרם כתוצאה מגישה בלתי מורשית או שימוש במידע האישי שלך.
כל עסקאות התשלום שבוצעו על ידי ספק צד שלישי שנבחר שלנו לשירותי עיבוד תשלומים (PayPal) יוצפנו באמצעות טכנולוגיית הצפנה מקוונת. אתה אחראי לשמירה על סיסמתך שנבחרה בסודיות ולא לשתף את סיסמתך עם צד שלישי.

שימוש במידע

אתרוג לא תמכור או תשכור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.
Etourism תשתמש במידע אישי ובנתונים אחרים שנאספו דרך אתר זה או בעת ביצוע רכישות עבור השירותים כדי ליצור את חשבון המשתמש שלך, כדי לספק לך את השירותים, כדי לשפר ללא הרף אתר זה ושירותים, וליצור איתך קשר ביחס לשירותים. .
מטרת השימוש במידע האישי שלך או בנתונים אחרים שכאלה היא להשיג בקשות רכישה מהירות יותר, תמיכה טובה יותר בלקוחות והודעה בזמן על שירותים ומבצעים חדשים.

גילוי של מידע

אנו עשויים מדי פעם לשתף ולחשוף את המידע האישי שלך ונתונים אחרים לצדדים שלישיים, אשר חלקם עשויים להיות מחוץ למדינת מולדתך. הנסיבות בהן יתקיימו שיתוף וגילוי כאמור עשויים לכלול ללא הגבלה את הדברים הבאים:

1) כדי להשלים בהצלחה את ההזמנות שלך או ליישם בדרך אחרת את תנאי השימוש שלנו.

2) אם אתה מבקר, אל המפעילה הרלוונטית בקשר לשירותים שביצעת להזמין עבורם או מתכוונים להזמין עבורם.

3) אם אתה מפעיל, לכל אורח בקשר לשירותים שאתה מציע.

4) לספקי שירותי צד שלישי שלנו (כולל גוגל אנליטיקס) שאנו עוסקים בביצוע שירותים מסוימים מטעמנו, כגון שירותי אירוח אתרים, ניתוח נתונים, שיווק, מחקרי שוק וכדי לספק לכם שירות לקוחות בדרך אחרת.

5) אם ובמידה שנדרש על פי כל דין החל, צו בית משפט או בקשות של רשות ממשלתית כלשהי למסור גילוי כזה.

6) ליועצינו, סוכנויותינו או גורמים אחרים הנוגעים בדבר על מנת להגן על הזכויות והרכוש של אטוריזם.

7) בכל מקרה אחר, לצדדים שלישיים עם הסכמתך בכתב מראש.

יתכנו קישורים באתר זה שעלולים לגרום לכך שתעזוב את אתרי האינטרנט ו / או שתועבר לאתרי צד שלישי אחרים. עליך לשים לב כי כל מידע אישי שאתה מספק לאתרי צד ג 'אלה אינו כפוף למדיניות פרטיות זו, ו- Etourism אינה אחראית להפסדים, נזקים, עלויות או הוצאות שעלולים להיגרם לך או להיגרם בקשר שאתה מספק או עושה מידע אישי זמין או נתונים אחרים לאתרי צד שלישי כאלה.

גישה ותיקון נתונים

אתה רשאי לגשת ולתקן את המידע האישי שלך דרך אתר זה או לבקש את הגישה לנתונים או לתיקון שלך על ידי שליחת בקשתך בדוא"ל בכתובת management@koreaetour.com. בעת הטיפול בבקשת גישה לנתונים או תיקון, יש לנו את הזכות לבדוק את זהות המבקש כדי לוודא שהוא / היא האדם הזכאי לבקש את בקשת הגישה או תיקון הנתונים. פנקס יומן הגנה על נתונים נשמר כנדרש על פי הפקודה.

פניות

אם יש לך שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו, אנא צור איתנו קשר באמצעות הדואר האלקטרוני management@koreaetour.com.

עודכן לאחרונה בתאריך יוני 13, 2018

תנאי שימוש בעסקת מסחר אלקטרוני

פרק 1. תנאים כללים

סעיף 1. מטרה

מטרת התנאים וההגבלות של Etourism co., Ltd. עסקאות פיננסיות אלקטרוניות היא לקבוע קשר בין החברה למשתמשים ביחס לעסקה פיננסית אלקטרונית, ביחס לשימוש המשתמש ב- Paypal הניתן דרך אתר האינטרנט (https: // koreaetour. co.il / להלן "אתר") המופעל על ידי חברת Etourism co., Ltd. ("חברה").

סעיף 2. הגדרות

למונחים הבאים המשמשים בתנאים והגבלות אלה יהיו המשמעויות הבאות.

1. "עסקה פיננסית אלקטרונית" או "העברה בנקאית" פירושה כל עסקה בה החברה מספקת שירות פיננסי אלקטרוני באמצעות מכשירים אלקטרוניים, המשמשים את המשתמשים באופן אוטומטי מבלי להתמודד באופן אישי או לתקשר באופן ישיר עם עובדי החברה.

2. "עסקת תשלום אלקטרונית" או "EPT" פירושה עסקה פיננסית אלקטרונית בה אדם המשלם תשלום ("משלם") מאפשר לחברה להשתמש באמצעי תשלום אלקטרוני ולהעביר את התשלום לאדם שמקבל את התשלום ("מקבל התשלום") .

3. "מכשיר אלקטרוני" פירושו התקן המשמש להעברה או עיבוד אלקטרוניים של מידע על עסקות פיננסיות אלקטרוניות, כולל ללא הגבלה, מתקן מזומנים אוטומטי, מכונת טלפונים אוטומטית, מסוף תשלומים, מחשב, טלפון או מכשירים אחרים המעבירים או מעבדים אלקטרונית מידע.

4. "Access Media" מתייחס לאמצעים או למידע המשמש להוראות עסקאות בהעברה בנקאית או להבטיח אמינות ודיוק של פרטי העסקה, ומפורטים בסעיף 2 סעיף 10 לחוק העסקה הפיננסית האלקטרונית, כולל כרטיסים אלקטרוניים או נתונים אלקטרוניים שקולים (כולל מידע על כרטיס אשראי) ), תעודה לפי חוק חתימה דיגיטלית, מספר משתמש הרשום במוסדות פיננסיים או עסקים פיננסיים אלקטרוניים, מידע ביולוגי של המשתמש או סיסמאות הנדרשות לשימוש באמצעים או מידע כזה.

5. "מספר משתמש" פירושו כל שילוב של מספרים ותווים שנבחרו על ידי המשתמש ואושר על ידי החברה לצורך זיהוי משתמש כזה ושימוש בשירות.

6. "סיסמה" פירושה כל שילוב של מספרים ותווים שנבחרו על ידי משתמש ואושר על ידי החברה לצורך זיהוי משתמש כזה והגנה על מידע המשתמש.

7. "הוראות טרנזקציה" פירושה הוראת המשתמש למוסד פיננסי או לחברה פיננסית אלקטרונית לעבד EFT בהתאם להסכם EFT.

8. "שגיאה" פירושה כל מקרה בו EFT לא בוצע בהתאם להוראות העסקאות של המשתמש או הסכם תעודת סל ללא מעשה מכוון או רשלני של המשתמש.

9. אלא אם כן מוגדר אחרת במאמר זה או במאמרים אחרים בתנאים ובהגבלות אלה, כל התנאים יחולו על ידי חוקים רלוונטיים כגון חוק עסקאות פיננסיות אלקטרוניות.

סעיף 3. הצגת ותיקון לתנאים והגבלות

1. החברה תפרסם באתר תנאים והגבלות אלה לפני שהמשתמש מבצע EFT כדי שהמשתמש יוכל לבדוק חלקים מהותיים מהתנאים וההגבלות.

2. החברה, על פי בקשת המשתמש, תחלק (כולל העברת באמצעות דואר אלקטרוני) עותק של תנאים והגבלות זה למשתמש בצורה של מסמך אלקטרוני.

3. במקרה בו החברה תתקן תנאים והגבלות אלה, החברה תודיע למשתמשים על ידי פרסום תנאים והגבלות מתוקנים כאמור, לא יאוחר מחודש לפני מועד תחילתם, על המסך בו מוזנים מידע על עסקאות פיננסיות ובאתר החברה. .

סעיף 4. אחריות החברה

1. החברה תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתאונות שנגרמו כתוצאה מזיוף או זיוף של Access Media (רק אם החברה היא המנפיק, המשתמש או המנהל של התקשורת Access) או במהלך העברת אלקטרונית או עיבוד ביצוע הסכם או הוראות טרנזקציה.

2. על אף הסעיף הקודם לעיל, החברה לא תהיה אחראית לנזקים או הפסדים למשתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. נזקים או הפסדים נגרמו למשתמש עקב זיוף או זיוף של מדיה של Access שהחברה אינה המנפיקה.

ב. המשתמש נותן, הוענק לצדדים שלישיים כלשהם לשימוש, או שהוצע לצורך העברה או הפרשה כביטחון, ב- Access Media, או שהוא / היא חשף או הזניח את מדיה הגישה שלו אף שהוא ידע או היה צריך לדעת כי צד שלישי רשאי לבצע העברות בנקאיות באמצעות שימוש במדיה הגישה של המשתמש ללא אישור.

ג. על אף הוראות הפעולה של המשתמש, החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב או כישלון בעיבוד שירות EFT במקרה של אירוע כוח עליון כגון אסונות טבע, הפסקות, שריפות, הפרעות רשת או אירועים אחרים שאינם בשליטת החברה. ; בתנאי שהחברה הודיעה למשתמש על הסיבה לעיכוב או כישלון כזה (כולל הודעה למשתמש על ידי מוסד פיננסי או מנפיק אמצעי תשלום או מפיצים מקוונים)

3. במידה והחברה תשהה את שירות EFT באופן זמני לצורך תחזוקה או החלפה של ציוד או מתקני מידע ותקשורת, היא תודיע למשתמשים על תקופת ההפרעה והסיבות כאמור מראש באתר שלה.

סעיף 5. יישוב סכסוך וגישור

1. משתמש רשאי לבקש פתרון סכסוכים כגון תביעות נזק, להעלות חוות דעת ותלונות הקשורות EFTs לאחראי ומנהל פתרונות הסכסוך המפורט בתחתית העמוד הראשי באתר החברה.

2. במידה והמשתמש הגיש בקשה ליישוב סכסוכים כאמור לחברה, החברה תודיע למשתמש על תוצאות חקירתו או פתרונו של הסכסוך תוך חמישה עשר (15) יום.

3. אם המשתמש מתנגד לתוצאה של פיתרון המחלוקת של החברה, הוא או היא רשאים להגיש בקשה לתיווך סכסוכים בפני ועדת גישור סכסוכים פיננסיים בשירות הפיקוח הפיננסי על פי סעיף 51 לחוק להקמת נציבות שירותים פיננסיים או להסדר סכסוך צרכני. נציבות סוכנות הצרכנות בקוריאה על פי סעיף 31 סעיף 1 לחוק המסגרת לצרכנים, בקשר לשימוש בשירות EFT של החברה.

סעיף 6. (חובת האבטחה של החברה)

על מנת להבטיח אבטחה ואמינות עבור העברות בנקאיות, החברה עומדת בתקנים שנקבעו על ידי הוועדה לפיקוח פיננסי ביחס לעסקי מידע פיננסיים אלקטרוניים כגון משאבי אנוש, מתקנים, מכשירים אלקטרוניים להעברה או עיבוד אלקטרוניים.

סעיף 7. (כללים שאינם תנאים והגבלות)

כל עניינים שלא יפורטו בה (כולל הגדרת תנאים) יחולו על ידי חוקים הקשורים להגנת הצרכן, כגון חוק עסקאות פיננסיות אלקטרוניות, חוק הגנת הצרכן במסחר אלקטרוני וכו ', חוק מסחר אלקטרוני ועסקים פיננסיים מיוחדים בתחום אשראי. לפעול, ותנאים והגבלות נפרדים.

סעיף 8. סמכות שיפוט

כל סכסוך בין החברה למשתמשים יוגש לתחום השיפוט החל על פי חוק סדר הדין האזרחי.

פרק 2. Paypal

סעיף 9. הגדרה

"PayPal" היא חברת מסחר אלקטרוני (מסחר אלקטרוני) המאפשרת תשלומים בין צדדים באמצעות העברות כספים מקוונות. PayPal מאפשרת ללקוחות להקים חשבון באתר שלה, המחובר לכרטיס האשראי או לחשבון הבדיקה של המשתמש.

סעיף 10. אבטחה

1. החברה משתמשת ב- PayPal כדי לספק את רמת האבטחה הגבוהה ביותר עבור תשלומים המעובדים באמצעות אתר זה. PayPal מבטיחה את אבטחת המשתמש על ידי הצפנת החיבור בעת העברת מידע בנקאי ברשת ועל ידי שמירה על הנתונים הכספיים של המשתמש לאורך כל תהליך ההזמנה והתשלום.

2. אם מחלקת האבטחה חושדת בהונאה, לחברה הזכות לבטל את העסקה מסיבות אבטחה. ברוב המקרים, המשתמשים יקבלו הודעה על בעיות הרשאה או הונאה, לפני שהמשתמשים יסיימו את תהליך הצ'ק-אאוט.

3. ניתן להזמין הזמנות מאתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או PayPal. נתוני כרטיסי האשראי של המשתמשים נשלחים באופן מאובטח רק ל- PayPal ולא רואים אותם על ידי החברה. לפרטים אודות אבטחת PayPal ראה www.paypal.com/security.

סעיף 11. החזר כספי

החברה תחזיר על פי מערכת ההחזר של Paypal למשתמשים אשר מסכימים את מדיניות הביטול של החברה. הכסף צריך להיות בחזרה ליתרת PayPal של המשתמש או לכרטיס האשראי של המשתמש. עצירה זמנית: אם סטטוס ההחזר של המשתמש "מוחזק", פירושו שהעסקה הוחזרה לפני שהיא פינה את בנק המשתמש. תהליך זה לוקח 3 עד 5 ימי עסקים להשלמתו, וההחזר יזוכה ביתרת המשתמש לאחר סיום התהליך.
הוראות משלימות

פרק 1. (תאריך אפקטיבי)
הסכם זה ייכנס לתוקף ביום יוני 13, 2018.

פרק 2. (תאריך אפקטיבי)
הסכם זה ייכנס לתוקף ביום יוני 13, 2018.